Tầm quan trọng của tiền điện tử như một phương tiện giao dịch tài chính

Ngày nay, nền kinh tế toàn cầu đang hướng tới một hệ sinh thái kỹ thuật số hoàn chỉnh và do đó, mọi thứ bắt đầu từ chuyển tiền đến đầu tư đều không cần giấy tờ. Và tiền điện tử là sự bổ sung mới nhất cũng như có khả năng nhất cho lĩnh vực thanh toán kỹ thuật số. Tiền điện tử về cơ bản là một phương tiện trao đổi giống như các loại tiền tệ thông thường như USD, nhưng nó chủ yếu được thiết kế để trao đổi thông tin kỹ thuật số. Và đây là một số lý do tại sao tiền điện tử đã trở nên phổ biến trong thời gian gần đây.

Chuyển giao tài sản: Các nhà phân tích tài chính thường định nghĩa tiền điện tử là phương thức mà ở một mức độ nhất định có thể được sử dụng để thực thi và thực hiện các hợp đồng hai bên đối với các mặt hàng như bất động sản và ô tô. Bên cạnh đó, hệ sinh thái tiền điện tử cũng được sử dụng để giảm bớt một số phương thức chuyển tiền chuyên dụng.
Giao dịch: Trong các phương thức ví metamask giao dịch kinh doanh thông thường, các đại diện pháp lý, đại lý và nhà môi giới có thể thêm một số chi phí lớn và đủ phức tạp cho ngay cả giao dịch đơn giản. Bên cạnh đó, còn có phí môi giới, hoa hồng, thủ tục giấy tờ và một số điều kiện đặc biệt khác cũng có thể được áp dụng. Mặt khác, các giao dịch tiền điện tử là các vấn đề trực tiếp, chủ yếu diễn ra trên một số cấu trúc mạng ngang hàng. Điều này dẫn đến sự rõ ràng hơn trong việc thiết lập các bản kiểm toán, trách nhiệm giải trình cao hơn và ít nhầm lẫn hơn khi thực hiện thanh toán.
Phí giao dịch: Phí giao dịch thường lấy đủ tài sản của một người, chủ yếu nếu người đó thực hiện vô số giao dịch tài chính mỗi tháng. Nhưng khi các công cụ khai thác dữ liệu thực hiện xử lý số liệu, chủ yếu tạo ra các loại tiền điện tử khác nhau, sẽ nhận được khoản bồi thường từ mạng có liên quan và do đó, phí giao dịch ở đây không bao giờ được áp dụng. Tuy nhiên, người ta có thể phải trả một số khoản phí bên ngoài nhất định để tham gia các dịch vụ của bất kỳ dịch vụ quản lý bên thứ ba nào để duy trì ví tiền điện tử.
Phương thức giao dịch bí mật hơn: Trong hệ thống tín dụng/tiền mặt, toàn bộ lịch sử giao dịch có thể trở thành tài liệu tham khảo cho cơ quan tín dụng hoặc ngân hàng liên quan, mỗi khi thực hiện giao dịch. Ở cấp độ đơn giản nhất, điều này có thể bao gồm kiểm tra số dư tài khoản để đảm bảo có đủ tiền. Nhưng trong trường hợp tiền điện tử, mọi giao dịch được thực hiện giữa hai bên được coi là một cuộc trao đổi duy nhất, nơi các điều khoản có thể được thỏa thuận và thương lượng. Bên cạnh đó, ở đây việc trao đổi thông tin được thực hiện trên cơ sở “đẩy” tức là người ta có thể gửi chính xác những gì mình muốn gửi cho người nhận. Điều này hoàn toàn bảo vệ quyền riêng tư của lịch sử tài chính cũng như mối đe dọa về danh tính hoặc hành vi trộm cắp tài khoản.
Hệ thống giao dịch dễ dàng hơn trên toàn cầu: Mặc dù tiền điện tử hầu hết được công nhận là đấu thầu hợp pháp ở cấp quốc gia, nhưng chúng không phụ thuộc vào lãi suất, tỷ giá hối đoái, phí giao dịch hoặc bất kỳ khoản thuế nào khác do bất kỳ quốc gia cụ thể nào áp đặt. Và bằng cách sử dụng phương pháp ngang hàng của công nghệ chuỗi khối, các giao dịch và giao dịch xuyên biên giới có thể được thực hiện mà không có bất kỳ sự phức tạp nào.
Truy cập nhiều hơn vào các khoản tín dụng: Internet và truyền dữ liệu kỹ thuật số là phương tiện giúp dễ dàng trao đổi tiền điện tử. Do đó, các dịch vụ này có sẵn cho những người có kiến thức về mạng tiền điện tử, kết nối dữ liệu khả thi và hành động ngay lập tức đối với các cổng và trang web có liên quan. Hệ sinh thái tiền điện tử có khả năng cung cấp quá trình xử lý giao dịch và chuyển giao tài sản cho tất cả những người mong muốn sau khi có sẵn cơ sở hạ tầng cần thiết.
Bảo mật mạnh mẽ: Sau khi ủy quyền chuyển tiền điện tử, điều này không thể bị đảo ngược giống như các giao dịch “bồi hoàn” của các công ty thẻ tín dụng khác nhau. Đây có thể là một biện pháp phòng ngừa gian lận cần thực hiện các thỏa thuận cụ thể giữa người bán và người mua về việc hoàn tiền theo chính sách hoàn trả hoặc sai sót trong giao dịch.
Khả năng thích ứng: Có khoảng 1200 loại tiền thay thế hoặc tiền điện tử hiện có trên thế giới. Một số trong số này là một chút phù du, nhưng một tỷ lệ thích hợp được sử dụng cho các trường hợp cụ thể, mô tả tính linh hoạt của hiện tượng này.