Giới thiệu dòng sản phẩm
Varius - Fuse systems-Cầu chì

Dòng sản phẩm Varius (Fuse Systems) là dòng cầu chì hạ áp và trung áp được sử dụng nhiều trong công nghiệp, điện lực và dân dụng gồm các loại sau:
1. Switch - Disconnectors, Disconnector and Holders for cylindrical fuse link
2. Fuse switch disconnectors
3. Fuse switch disconnectors of vertical design and fuse-rails
4. HRC fuse - links
5. Fuse - links for semiconductor protection.
6. Fuse - Bases and Holders.
7. MV Fuse - Links

1. Switch - Disconnectors, Disconnectors and Holders for Cylindrical fuse - links

Đây là dòng sản phẩm cầu chì sử dụng cầu chì ống cho hạ áp cho dòng điện làm việc 30A, 32A, 63A, 125A xoay chiều và một chiều gồm các dòng sản phẩm: OPVP10, OPVP14, OPVP22, OPT22/OPT20, OPVF10 được sản xuất tại Letohrad, Cộng hòa Séc theo tiêu chuẩn IEC 60947-1,3, EN 602947-1,3. Thông số kỹ thuật các dòng sản phẩm xem trong bảng dưới

Tải Catalogues

Tải phiếu đặt hàng

2. Fuse switch-disconnectors

Fuse Switch - Disconnectors là cầu chì có dòng điện làm việc 160A, 250A, 400A, 630A, 1600A, điện áp xoay chiều 690V gồm các dòng sản phẩm: FH000, FH00, FH1, FH2, FH3, LTL4a được sản xuất tại Letohrad, Cộng hòa Séc theo tiêu chuẩn IEC 60947-1,3, EN 602947-1,3.

Tải Catalogues

Tải phiếu đặt hàng

3. Fuse switch disconnectors of vertical design and fuse-rails

Fuse switch disconnectors of vertical design and fuse - rails là cầu chì thiết kế theo chiều dọc có dòng điện làm việc 160A, 250A, 400A, 630A, 910A, điện áp xoay chiều 690V gồm các dòng sản phẩm: FSD00, FSD1, FSD2, FSD3, SL3 được sản xuất tại Letohrad, Cộng hòa Séc theo tiêu chuẩn IEC 60947-1,3, EN 602947-1,3.

Tải Catalogues

Tải phiếu đặt hàng

4. HRC fuse-links

HRC fuse - links là các ống chì sử dụng trong cầu chì dòng điện làm việc 32A, 63A, 125A, 160A, 250A, 400A, 630A, 1000A, 1600A, điện áp xoay chiều 500V,690V, một chiều 250V gồm các dòng sản phẩm: PVA10/PV10, PV14, PV22, PNA000, PHNA000, PNA00, PHNA00, PNA1, PHNA1, PNA2, PHNA2, PNA3, PHNA3, PN4a, PHN4a được sản xuất tại Letohrad, Cộng hòa Séc theo tiêu chuẩn IEC 60269, EN 60269, DIN 43620.

Tải Catalogues

Tải phiếu đặt hàng

5. Fuse-links for semiconductor protection

HRC fuse - links là các ống chì sử dụng trong cầu chì bảo vệ các thiết bị bán dẫn dòng điện làm việc 32A, 63A, 125A, 160A, 250A, 400A, 630A điện áp xoay chiều 500V,690V, một chiều 250V, 600V, 1000V, 3000V gồm các dòng sản phẩm: PV510, PV514, PV522, PC10, PT22, P51R06, P51U06, P51V06, P50K06, P50N06, P50R06, P50T06, P50U06, P52U06, P40U10, P50U10, P50V10, P50V16, P50V30 được sản xuất tại Letohrad, Cộng hòa Séc theo tiêu chuẩn IEC 60269, EN 60269, DIN 43620.

Tải Catalogues

Tải phiếu đặt hàng

6. Fuse-Bases and Holders

Fuse - Bases and Holders là dòng sản phẩm dùng để lắp đặt cầu chì vào tủ điện gồm các sản phẩm: SPB, S3PB, SPF, SP4, SP50 được sản xuất tại Letohrad, cộng hòa Séc theo tiêu chuẩn IEC60969, DIN43620, EN 602269.

Tải Catalogues

Tải phiếu đặt hàng

7. MV Fuse-links

MV Fuse - links là ống cầu chì sử dụng cho trung áp (10kV, 22kV, 35kV) được sản xuất tại Letohrad, Cộng hòa Séc theo tiêu chuẩn IEC 60282-1, VDE 0670, DIN 43625

Tải Catalogues

Tải phiếu đặt hàng