Giới thiệu dòng sản phẩm modeion

Dòng sản phẩm Modeion (Moulded case circuit breakers) là dòng áp tô mát được sử dụng cho công nghiệp và dân dụng gồm các loại sau:
1. Các loại MCB (Áp tô mát) từ 160A - 1600A, dòng ngắn mạch 25kA, 36kA, 65kA xoay chiều và một chiều, loại 3 cực, 4 cực.
2. Delay Unit
3. Automatic standby unit
4. Residual current monitor
5. Spare parts of circuit breakers and switch disconnectors

1. Dòng sản phẩm MCB - Modeion (Áp tô mát)

MCB - Modeion gồm các dòng sản phẩm: BC160N, BD250N, BD250S, BH630N, BH630S, BL1000S, BL1600S được sản xuất tại Letohrad, Cộng hòa Séc theo tiêu chuẩn EN 60947-2,3. Thông số kỹ thuật các dòng sản phẩm xem trong bảng dưới

Tải Catalogues

Tải phiếu đặt hàng

2. Dòng sản phẩm MCB BC160N - Modeion (Áp tô mát)

MCB BC160N - Modeion là dòng áp tô mát với dòng Ir= 12,5A-160A, Ii=160A - 1600A với các đặc tuyến D (cho đường dây và máy biến áp), M (cho động cơ), L (cho đường dây với dòng khởi động nhỏ và không có Ir), N (chỉ sử dụng cho cắt ngắn mạch) được sản xuất tại Letohrad, Cộng hòa Séc theo tiêu chuẩn EN 60947-2. BC160N có thể sử dụng cùng với: Switch - Disconnector, Residual current devices, Residual current monitor, current transformers for residual current monitor, connecting sets, mounting sets, switches, shunt trips, undervoltage releases, delay unit, hand drives, mechanical interlocking and parallel switching, motor drives, Accessories.

Tải Catalogues

Tải phiếu đặt hàng

3. Dòng sản phẩm MCB BD250N, BD250S - Modeion (Áp tô mát)

MCB BD250N, BD250S - Modeion là dòng áp tô mát với các đặc tuyến D (cho đường dây và máy biến áp), M (cho động cơ), L (cho đường dây với dòng khởi động nhỏ và không có Ir), N (chỉ sử dụng cho cắt ngắn mạch) được sản xuất tại Letohrad, Cộng hòa Séc theo tiêu chuẩn EN 60947-2. BD250N, BD250S có thể sử dụng cùng với: Residual current monitor, current transformers for residual current monitor, connecting sets, mounting sets, switches, shunt trips, undervoltage releases, delay unit, hand drives, mechanical interlocking and parallel switching, motor drives, control relay, accessories.

Tải Catalogues

Tải phiếu đặt hàng

4. Dòng sản phẩm MCB BH630N, BH630S - Modeion (Áp tô mát)

MCB BH630N, BH630S - Modeion là dòng áp tô mát với các đặc tuyến D (cho đường dây và máy biến áp), M (cho động cơ), L (cho đường dây với dòng khởi động nhỏ và không có Ir), N (chỉ sử dụng cho cắt ngắn mạch) được sản xuất tại Letohrad, Cộng hòa Séc theo tiêu chuẩn EN 60947-2,3. BH630N, BH630S có thể sử dụng cùng với: Residual current monitor, current transformers for residual current monitor, connecting sets, mounting sets, auxiliary switches, shunt trips, undervoltage releases, delay unit, hand drives, mechanical interlocking and parallel switching, motor drives, control relay, accessories.

Tải Catalogues

Tải phiếu đặt hàng

5. Dòng sản phẩm MCB BL1000S - Modeion (Áp tô mát)

MCB BL1000S - Modeion là dòng áp tô mát với các đặc tuyến D (cho đường dây và máy biến áp), M (cho động cơ), L (cho đường dây với dòng khởi động nhỏ và không có Ir), N (chỉ sử dụng cho cắt ngắn mạch) được sản xuất tại Letohrad, Cộng hòa Séc theo tiêu chuẩn EN 60947-2,3.

Tải Catalogues

Tải phiếu đặt hàng

6. Dòng sản phẩm MCB BL1600S - Modeion (Áp tô mát)

MCB BL1600S - Modeion là dòng áp tô mát với các đặc tuyến D (cho đường dây và máy biến áp), M (cho động cơ), L (cho đường dây với dòng khởi động nhỏ và không có Ir), N (chỉ sử dụng cho cắt ngắn mạch) được sản xuất tại Letohrad, Cộng hòa Séc theo tiêu chuẩn EN 60947-2,3. BL1600S có thể sử dụng cùng với: Residual current monitor, current transformers for residual current monitor, connecting sets, mounting sets, auxiliary switches, shunt trips, undervoltage releases, delay unit, hand drives, mechanical interlocking and parallel switching, motor drives, control relay, accessories.

Tải Catalogues

Tải phiếu đặt hàng

7. Dòng sản phẩm Automatic Standby Unit Modi - Modeion (Tự động chuyển nguồn dự phòng)

Automatic Standby Unit Modi - Modeion là thiết bị tự động chuyển nguồn dự phòng với dòng điện làm việc từ 16A- 6300A

Tải Catalogues

Tải phiếu đặt hàng

8. Một số sản phẩm khác

Tester of overcurrent releases of circuit breakers, residual current monitor

Tải Catalogues

Tải phiếu đặt hàng

9. Dòng sản phẩm thay thế - Spare parts

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm spare parts để thay thế, sửa chữa cho các MCB sau

Tải Catalogues

Tải phiếu đặt hàng