Giới thiệu dòng sản phẩm minia

Dòng sản phẩm Minia (Modular devices Minia) gồm:
1. Các loại MCCB (Áp tô mát nhỏ) từ 2A - 63A, dòng ngắn mạch 6kA, 10 kA, xoay chiều và một chiều, loại 1 cực, 2 cực, 3 cực, 4 cực.
2. Các loại RCCB (Áp tô mát chống dòng dò) từ 16A - 125A, điện áp xoay chiều 230V/400V, dòng rò 10 mA - 500 mA, 1 cực N, 3 cực N
3. Thiết bị phát hiện chạm, chập điện ARC FAULT DETECTION DEVICES AFDD: Để phát hiện việc chạm, chập điện giữa dây nóng và dây lạnh nhằm ngăn ngừa hỏa hoạn, tại nạn xuất phát từ chập điện
4. Các thiết bị bảo vệ chống quá điện áp, chống sét đánh lan truyền SJB, SVB, SVC, SVD
5. Các thiết bị đóng cắt Contactor, Relays từ 8 - 63A, Relay thời gian, Công tắc cầu thang - Stair Switches MQA, MQB, MQC, MQD
6. Switches - các loại công tắc

1. Dòng sản phẩm MCCB - minia ( Áp tô mát nhỏ)

MCCB - Minia gồm các dòng sản phẩm: LTP, LTK, LTS, LVN, LTN-UC, LST-DC được sản xuất tại Letohrad, Cộng hòa Séc theo tiêu chuẩn EN 60898-1. Thông số kỹ thuật các dòng sản phẩm MCCB xem trong bảng dưới (Rated short-circuit breaking capacity: Dòng ngắn mạch lớn nhất, Rated current: Dòng điện làm việc, Rated operating voltage: Điện áp làm việc, AC: Xoay chiều, DC: Một chiều, Number of poles: Số cực, Characteristics: Đường đặc tuyến loại B, C, D)

Tải Catalogues

Tải phiếu đặt hàng

2. Dòng sản phẩm RCCB - minia (Áp tô mát chống dòng rò)

RCCB (Residual current circuit breakers) - Minia gồm các dòng sản phẩm: LFE, LFN, OFI, OLE, OLI, 5SV8, Accessories được sản xuất tại Letohrad, Cộng hòa Séc theo tiêu chuẩn EN 61008-1,EN 61008-2-1,EN 61543. Thông số kỹ thuật các dòng sản phẩm xem trong bảng dưới

Tải Catalogues

Tải phiếu đặt hàng

3. Dòng sản phẩm AFDD - minia (Thiết bị phát hiện chạm chập mạch điện)

AFDD (Arc fault detection devices) - Minia là giải pháp để phát hiện chạm chập điện trong nhà, qua đó có thể cảnh báo và cắt nguồn điện tránh hỏa hoạn, tai nạn về điện. Sản phẩm được sản xuất tại Letohrad, Cộng hòa Séc theo tiêu chuẩn EN 62606. Thông số kỹ thuật các dòng sản phẩm xem trong bảng dưới

Tải Catalogues

Tải phiếu đặt hàng

4. Dòng sản phẩm Overvoltage protections - minia (Chống quá điện áp, chống sét đánh lan truyền)

Overvoltage protections - Minia là dòng sản phẩm chống quá điện áp, chống sét đánh lan truyền từ lưới điện vào các thiết bị điện trong nhà. Dòng sản phẩm này bao gồm: SJB, SJBC, SVBC, SVC, SVD, SVBC. Sản phẩm được sản xuất tại Letohrad, Cộng hòa Séc theo tiêu chuẩn EN 61643-11. Thông số kỹ thuật các dòng sản phẩm xem trong bảng dưới

Tải Catalogues

Tải phiếu đặt hàng

5. Dòng sản phẩm Contactor, Relays, Timer - minia

Contactor, Relays, Timer - Minia là dòng sản phẩm sử dụng cho công nghiệp và dân dụng bao gồm các bộ điều khiển đóng/cắt, rơ le thời gian, rơ le giám sát quá điện áp, điện áp thấp, giám sát quá nhiệt độ động cơ, mạch cầu thang. Dòng sản phẩm này bao gồm: RSI, RPI, MIG, MIR, MAE, MAN, MAA, MMR, 5SV8, MCR, MQA, MQB, MQC, MQD. Sản phẩm được sản xuất tại Letohrad, Cộng hòa Séc theo tiêu chuẩn EN 60947, EN 61095, EN 60669, EN 60730. Thông số kỹ thuật các dòng sản phẩm xem trong bảng dưới

Tải Catalogues

Tải phiếu đặt hàng

6. Dòng sản phẩm Switch

Dòng sản phẩm công tắc Switches - Minia là dòng công tắc sử dụng cho công nghiệp và dân dụng được sử dụng để tiết kiệm chi phí so với sử dụng MCCB và giải quyết một số bài toán vận hành trong công nghiệp, dân dụng . Dòng sản phẩm này bao gồm: MSO, MSN, AVNDC, MSP, MSK, MST, MT. Sản phẩm được sản xuất tại Letohrad, Cộng hòa Séc theo tiêu chuẩn EN 60947. Thông số kỹ thuật các dòng sản phẩm xem trong bảng dưới

Tải Catalogues

Tải phiếu đặt hàng